Englis Language

Firma Dosyalarının Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında 

27 Nisan 2011 Çarşamba 17:48:20

Nisan 2011 / Bülten : 02

ANA BAŞLIKLAR:

  • Firma Dosyalarının Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında

AÇIKLAMA

    Firma dosyası takibine ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Gümrük lemleri) (Seri no: 81), 01.04.2011
Tarihinde yürürlüğe girmek üzere 03/03/2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile firma dosyalarının yalnızca elektronik ortamda tutulması amaçlanmaktadır. Tebliğe istinaden, tüm firmaların sistemde dosyası olsun veya olmasın dosyadabulunması gereken belgelerini pdf formatında tarayarak ve Elektronik imza ile imzalayarak yine elektronik ortamda Firma Dosya Takip Programına sunmaları gerekmektedir. Firma dosyalarının elektronik ortama aktarılması işlemlerinin 30 Nisan 2011 tarihine kadar tamamlanmaması halinde
 01 Mayıs 2011 tarihi itibari ile Bilge sistemi bulunan gümrük idarelerinde işlem yapılması mümkünolamayacaktır.
        Firma Dosyası Takip Programına “Bilge Kullanıcı Kodu ve şifresi” kullanılarak
giriş yapılacak ve programa yüklenecek belge ve bilgiler, firmanın ilk işlem yaptığı gümrük idaresi tarafından kontrol edilerek herhangi bir eksiklik görülmemesi halinde onay verilecektir. Onaylı firma dosyası bilgilerine tüm gümrük idarelerinden erişim sağlanabilirken, firma dosyasındaki güncellemelerin herhangi bir gümrük idaresi tarafından onaylanması mümkün bulunmaktadır.Firma Dosya Takip Programına ulaşabileceğiniz link aşağıda yer almaktadır.Firma Dosya Takip Programı:           http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/egumruk/Sayfalar/fdt.aspx
        Söz konusu programa yüklenecek belgeler sırasıyla;
 1. Güncel Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter onaylı suretleri ile Türkiye Ticaret SiciliGazetesi  Müdürlüğü’nce veya Müdürlüğü’nün yetkili kılacağı ve kendisine elektronik iletişim ağları veya diskler vasıtasıyla iletilmiş bulunan odalarca onaylı örneği,
 2. imza sirküleri,             
 3. imzaya yetkili şahısların T.C. Kimlik Numaralarını içeren nüfus cüzdanı,
 4. Vergi mükellefiyetinin faal olduğunu gösterir güncel yazı,
 5. Doğrudan veya dolaylı temsilci sıfatıyla işlem yapacak olanlara
ait vekâletname veya temsil name,
 6. Doğrudan Temsilci Gümrük lemi Takip Kartı,
 7. Nakliye firmaları için gerekli yetki belgelerinin aslı veya noter onaylı suretleri,
 8. Ticaret veya esnaf odası sicil kaydının aslı veya noterce, ticaret veya esnaf sicil memurluğunca ya da bağlı  bulunulan odaca onaylı örneğidir.
Söz konusu Gümrük Genel Tebliği 01.04.2011 tarihinde yürürlüğe girecek olmakla birlikte, Firma Dosyalarının Firma Dosya Takip Sistemine aktarılması için 30.04.2011 tarihine kadar bir geçiş
dönemi öngörülmüştür.
        01 Mayıs 2011 tarihinden itibaren Firma Dosya Takip Programında Dosyası
olmayan firmalarımız Bilge sistemi bulunan gümrük idarelerimizde işlem yapamayacağından
dolayı E-imzası olmayan firmaların vakit kaybetmeksizin E-imzalarını temin etmeleri ve belirtilen
tarih öncesinde firma dosyalarının elektronik ortama aktarılması işlemlerini tamamlamaları önemle
rica olunur.

Bizden Haberler:

Gat Lojistik  Araç filosunu, 3 Adet  Renault Premium 460 Opti Driver  Çekici ve Schmitz Mega Dorselerle Zenginleştirmiştir.

 
Orhanlı Mah. Derviş Cad. No:24 Tuzla 34596 İstanbul / Türkiye
+90 444 4 428 +90 (0216) 585 33 33 | info@gatlojistik.com