Englis Language

Gümrükleme

  • Gumrukleme Hizmetleri, GAT Gümrük Müşavirliği  firmamız ile ithalat - ihracat –transit ticaret  kapsamında, guvenilir,çagdas , hızlı ve  mevzuatlara uygun bir şekilde ,profesyonel kadrolarla  sunulmaktadır.
  • Gümrük Mevzuatı ile ilgili kanun ve yönetmelikler dahilinde müşavirlik hizmeti verilmekte ve yasal yukumlulukler hakkında bilgilendirme yapılmaktadır
  • İthalatta ve ihracatta  işlemlerin sonuçlandırılması için müsavirlik hizmeti hızlı , guvenli ve uygun maliyetle verilmektedir.

GAT Gümrük Müşavirliği

İthalat Hizmetlerimiz

İthalat hizmetine konu eşyanın ithal evraklarının, cins, nevi ve fiziksel özelliklerinin kontrolü sonrasında; rejim ve GTİP tesbiti, nakliye firmasından veya acentelerden eşyanın varış tarihi ve evraklarının takibi, vesaiklerin veözet beyanın (ordino) alınması, gerektiğinde küşat yapılması, EDİ ortamında tescili, eşyanın muayenesinin yapılması, eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve firma ilgililerine bilgi verilmesi, eşyanın vergi ödemelerinin yapılması ve firmanın vermiş  olduğu  talimatta belirtilen adresi eşyanın teslimi, evrak teslim formu ile ithal beyannamesi ve eklerinin firmaya teslimi ve geçici giriş işlemlerinin sürelerinin takibi ile ithalat hizmeti verilir.

İhracat Hizmetlerimiz

İhracat   hizmetine konu eşyanın ihraç evraklarının, cins, nevi ve fiziksel özelliklerinin kontrolü sonrasında; rejim ve GTİP tesbiti, telafi edici vergi, sağlık sertifikası, kontrol belgesi, ATR, EUR 1 menşei şahadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri yapılması, eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması, gümrük beyannamesinin tanzim edilerek EDİ ortamında tescili, operasyon işlemlerinin tamamlanması, vesaiklerin firma talimatı doğrultusunda nakliye firmasına veya gerekli yerlere teslimi, evrak teslim formu ile ihraç beyannamesi ve eklerinin firmaya teslimi, geçici ihracat işlemlerinin sürelerinin takibi ile ihracat hizmeti verilir. 

Diğer Gümrük Hizmetlerimiz

GAT Gümrük müsavirligi , Dış Ticaretin diğer hizmet unsurları olan; Mahrece İade, Gümrüklerarası Aktarma, Yurtiçi ve Yurtdışı Transit, Geçici Kabul, Geçici Çıkış, Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme ve Antrepo konusunda da hizmet vermektedir. Firmaların ithal veya ihraç kalemlerini teşkil eden eşyalarla ilgili olarak yayınlanan resmi gazete, tebliğ, genelge ve tasarruflu yazılar yorumlanarak sirküler halinde müşterilerimiz bilgilendirilir.

FAALİYETLERİMİZ

Dış Ticaret Mevzuatı Danışmanlığı

Hizmet  verdiğimiz   kurumları, dış ticarete konu olan işlemlerini dış ticaret rejimleri uygulamalarını gelişmelerini ve taahhütlerini inceleyerek en uygun rejimlerin tatbik edilmesine yönlendirmektir.

GTİP Tesbiti

Ülkemizde uygulanan dış ticaret mevzuatı gereğince, eşyaların ihraç ve ithalinde çeşitli kurumlardan ön müsaade, kontrol belgesi, kota, tarife veya eşya kontenjanı, fon, telafi edici vergi, ithalat-ihracat vergisi ve benzeri mükellefiyetleri, nedeniyle eşyanın tanımı olan GTİP isabetli ve tutarlı olmalıdır. Bu sebeple müşterilerimizden, eşyanın özelliğine göre açıklayıcı ve eşyayı tanımlayıcı belgelerin (katolog, analiz sertifikası vb.) tarafımıza teslimi sonucunda garantili tesbit yapılmaktadır.

Ön Müsaade İşlemleri

Uygulanmakta olan dış ticaret mevzuatı, bazı eşyaların ithal ve ihraç işlemlerinde kullanılacak olan belgelerin alınarak , çeşitli kurum ve kuruluşlara sunulmasını gerektirir. Altaylar, ithal ve ihraç ön izin, kontrol belgeleri, kota ve vb. belge ve müsaadelerin evraklarını hazırlamakta, belgelerini almakta ithal ve ihraç gümrük işlerini yapmaktadır.

Orhanlı Mah. Derviş Cad. No:24 Tuzla 34596 İstanbul / Türkiye
+90 444 4 428 +90 (0216) 585 33 33 | info@gatlojistik.com