Englis Language

Kalite Politikası

GAT Lojistik  aşagıda belirtilen , temel kalite ilkeleri ve politikaları çerçevesinde sistem şartlarını  sağlamayı ve sürekli gelişim felsefesi doğrultusunda hizmet vermeyi hedeflemiştir :

 
 
KALİTE POLİTİKAMIZ
·         Müşterilerimiz ile açık ve güvene dayalı bir iletişim kurmak.
·         Teknoloji ve eğitime yatırım yaparak çağın şartlarına uymak.
·         Çalışanlarımızın eğitim ve gelişiminde süreklilik sağlamak; müşterilerimiz kadar çalışanlarımızı da memnun etmek.
·         Hizmetlerimizi gerçekleştirirken iç ve dış kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanmaktır.
ÇEVRE POLİTİKAMIZ
·         Sürdürülebilir bir gelecek için, antrepo, depolama, nakliye ve lojistik hizmetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirmek için gereken önlemleri almayı,
·         Faaliyetlerimiz ile ilgili Ulusal ve Uluslararası mevzuat ve standartlara uymayı,
·         Kirliliği, tüm faaliyetlerimiz için kaynağında önlemeye çalışmayı,
·         Uluslararası ve yerel resmi kuruluşlar, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile işbirliğini sağlayarak, çevre koruma bilincini oluşturmaya çalışmayı,
·         Bu doğrultuda kurulan Çevre Yönetim Sisteminin periyodik olarak ve değişen koşulları da gözden geçirerek, çevre performansımızı sürekli olarak arttırmayı taahhüt ederiz.
GIDA EMNİYET POLİTİKAMIZ
 
·          Topluma ve doğal çevreye duyarlı, çalışanların ve müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini zamanında, verimli ve    hatasız şekilde karşılayan, sürekli gelişmeye açık, kaliteli hizmet veren, sektörde öncü bir kuruluş olmak
·         Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak memnun etmek.
·         Tüm yönetici ve çalışanlarımız ile birlikte kaliteden sorumlu olmak.
·         Eğitimler ile becerimizi arttırmak, takım ruhunu teşvik etmek.
·         Verimli çalışmak ve katma değer sağlamak, kaynakları bu ilkeler doğrultusunda etkin kullanmak.
·         Çalıştığımız yerde ve yaşadığımız ortamlarda etik değerlere bağlılığı gözeten bir kurum olarak çalışmalarımızı sürdürmek.
İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
·         İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili olarak faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yürürlükteki mevzuatlarına uymayı
·         İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm riskleri lojistik, depolama, antrepo ve nakliye işelerinden kaynaklanabilecek tüm riskleri azaltmak ve mümkün ise ortadan kaldırmak için önleyici tedbirleri almayı,
·         Tüm paydaşlarımızın İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında duyarlılıklarını arttırmayı,
·         Sürekli iyileştirmeyi sağlamak amacıyla kurulan İşçi Sağlığı ve İş güvenliği yönetim Sistemini düzenli aralıklarla gözden geçirmeyi taahhüt ederiz.

 

Orhanlı Mah. Derviş Cad. No:24 Tuzla 34596 İstanbul / Türkiye
+90 444 4 428 +90 (0216) 585 33 33 | info@gatlojistik.com